Prihláška na štúdium na našej škole

Vítame Vás pri vypĺňaní prihlášky na našu školu.

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť dieťa do 1. ročníka formou elektronickej prihlášky. Prihlášku môžete vyplniť online doma alebo v práci. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy. Výrazne sa tým skráti doba vybavenia zápisu. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje vypíšte, prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

Všetky údaje, ktoré zadáte, podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov (v texte prihlášky).

Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu mien a rodného čísla, aby ste v budúcnosti predišli nepríjemnostiam v osobných údajoch.

Prihlášku môžete neskôr opraviť. Odporúčame prihlášku vyplniť, skontrolovať, vytlačiť, podpísať oboma rodičmi. Podpísanú prihlášku je potrebné priniesť na zápis.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   


Ďakujeme za Váš záujem o našu školu a vyplnenie prihlášky.

Na zápis (03. - 04.04.2020) je potrebné

· prítomnosť oboch rodičov a dieťaťa

· doniesť rodný list dieťaťa a OP oboch rodičov

· ak sa zápisu nemôže jeden z rodičov zúčastniť a z objektívnych dôvodov nemôže prihlášku podpísať, je potrebné stiahnuť si čestné vyhlásenie (vytlačiť a podpísať [dokument sa otvorí v novom okne]- Súhlas zákonného zástupcu) a druhý rodič vyhlásenie prinesie na zápis


Prihlášku bude možné vyplniť a vytlačiť aj na zápise. V tom prípade je nutná prítomnosť oboch rodičov, prípadne jedného rodiča, ktorý prinesie aj druhým rodičom podpísané čestné vyhlásenie


Upozornenie: Dátum prihlásenia žiaka prostredníctvom elektronickej prihlášky nie je relevantný pri rozhodovaní o prijatí na našu školu.


Tešíme sa na stretnutie s Vami na zápise v našej škole.